danh sách2

Đuổi theo đài phun nước đang chạy

  • Điều khiển âm nhạc mới Nhảy múa Đuổi theo đài phun nước

    Điều khiển âm nhạc mới Nhảy múa Đuổi theo đài phun nước

    Đuổi theo đài phun nước đang chạyLà một yếu tố quan trọng trong chương trình đài phun nước, vòi phun trong vai trò của hệ thống điều khiển, dọc theo quỹ đạo đã định của việc phun nước tuần tự, có thể được hình thànhchạy, rượt đuổi, di chuyển, nhảy, sóng và các kiểu nước năng động khác.