danh sách2

Đài phun nước khô

  • Đài phun nước khô ngoài trời Thương mại tương tác Plaza Square Đài phun nước sàn khô Âm nhạc Đài phun nước ngầm nhảy múa

    Đài phun nước khô ngoài trời Thương mại tương tác Plaza Square Đài phun nước sàn khô Âm nhạc Đài phun nước ngầm nhảy múa

    Đài phun nước khô vuônglà một đài phun nước có tính năng rất phổ biến,thích hợp xây dựng đất khu thương mại, không phun nước cho người đi bộ đi bộ, không cản trở giao thông, không chiếm diện tích giải trí, phun nước vào lòng đường.đèn đầy màu sắcdưới nền quyến rũ quyến rũ, có thể cung cấp cho du khách một nơi vui chơi gần mặt nước.